جزوه ایربک جک S5 | market fail

Share

» :: جزوه ایربک جک S5
سیستم حفاظت و ایمنی سرنشینSRS
نقشه کشی سیستم محافطت و ایمنی ایربگ
قوانین سیستم ایربگ
شماتیک دیاگرام سیستم محفاظت و ایمنی سرنشین SRS
پیاده کردن کمربند ایمنی
مشخصات و اجزای سیستم ایربگ
نصب سیستم ایربگ.......
..........
خرید و دانلود محصول

1397/01/14
ایربگ , جزوه , جک S5