تلگرام نسخه جدید تلگرام z | market fail

Share

» :: تلگرام نسخه جدید تلگرام z
پاول_دورف موسس تلگرام از نسخه جدید تلگرام رونمایی کرد 

نسخه جدید تلگرام با رابط کاربری جدید دارای حالت #روح است که توسط خود سازنده تایید شده است
خرید و دانلود محصول

1397/01/15
تلگرام , پاول , دولف