راهنمای کشوری ارائه خدمات مامایی | market fail

Share

» :: راهنمای کشوری ارائه خدمات مامایی
راهنمای کشوری ارائه خدمات مامایی و زایمان(بازنگری سوم)
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دفتر سلامت خانواده و جمعیت اداره سلامت مادران
بخش پیش از بارداری و بارداری 
جدول مراقبتهای پیش از بارداری و بارداری 
 راهنمای مراقبتهای پیش از بارداری 
راهنمای مراقبتهای معمول بارداری - مراقبتهای ویژه بارداری - آبله مرغان- آنمی -  آنمی داسی شکل (سیکل سل) - اختلال فشارخون -  پره اکلامپسی/ اکلامپسی 
 HEL
فشارخون مزمن 
ادم
ایدز/ HIV مثبت 
 بیماری قلبی قبل و حین بارداری
کاردیومیوپاتی
پارگی زودرس کیسه آب 
پره اکلامپسی )رجوع به اختلال فشارخون(
پرولاپس بند ناف 
پلی هیدرآمنیوس 
تب
تروما
 تومبو آمبولی )پیشگیری( 
تست های بررسی سلامت جنین 
تست بدون استرس ) NST ) 
بیوفیزیکال پروفایل
مانیتور الکترونیکی قلب جنین
تنگی نفس 
تهوع و استفراغ
حاملگی پس از موعد ) Post term ) 
حاملگی چند قلویی
حاملگی خارج از رحم 
 خارش 
 خونریزی واژینال )نیمه اول بارداری( 
 خونریزی واژینال )نیمه دوم بارداری( 
 درد شکمی )نیمه دوم بارداری(
 دیابت قبل و حین بارداری 
 رحم بزرگتر از سن حاملگی 
 رحم کوچکتر از سن حاملگی 
سرخجه
 سقط عفونی
 شوك هموراژیک و ترانسفوزیون خون
 عفونت های ادراری 
کاهش حرکت جنین 
کبد چرب بارداری 
کیست تخمدان 
 گرفتاری پوستی 
مرگ جنین داخل رحم ) IUFD ) 
مول
STI
سایر موارد خطر در بارداری فعلی 
سایر بیماری و ناهنجاری ها 
سوابق بارداری و زایمان 
داروهای روان پزشکی در بارداری 
ضمیمه 5: راهنمای دارویی میزوپروستول 
ضمیمه 0: راهنمای درمان حاملگی خارج از رحم با متوترکسا 
مرحله اول زایمان )فاز نهفته(
مرحله اول زایمان )فاز فعال( 
مرحله دوم زایمان 
مرحله سوم زایمان 
 مرحله چهارم زایمان 
مرحله پس از زایمان تا ترخیص 
راهنمای 5 - توجه به قریب الوقوع بودن زایمان
راهنمای 0 - معاینه
راهنمای 8 - ملاحظا هنگام بستری 
راهنمای 4 - مادران پر خطر 
راهنمای 1 - کنترل علائم حیاتی 
راهنمای 1 - کنترل صدای قلب جنین 
راهنمای 5 - کنترل وضعیت انقباضا رحم 
راهنمای 3 - بررسی پیشرفت زایمان 
راهنمای 3 - روش های کاهش درد 
راهنمای 51 علائم ورود به مرحله دوم زایمان 
راهنمای 55 - اداره مرحله دوم زایمان 
راهنمای 50 - آمادگی برای زایمان
راهنمای 58 - احیاء نوزاد 
راهنمای 54 - اداره نوزاد 
راهنمای 51 - اداره فعال مرحله سوم زایمان 
راهنمای 51 - بررسی روند جدا شدن جفت 
راهنمای 55 - انجام مانورهای خروج جفت 
راهنمای 53 - بررسی جفت، پرده ها و بندناف 
راهنمای 53 - اطمینان از جمع بودن رحم 
 راهنمای 01 - اقداما پس از خروج جفت 
راهنمای 05 - تخمین خونریزی پس از زایمان
راهنمای 00 - بررسی محل ترمیم برش پس از زائمان
راهنمای 08 - اطمینان از دفع ادرار 
راهنمای 04 - توجه به علائم خطر 
راهنمای 01 - ملاحظا زایمان در آب 
زایمان بی درد 
رژیونال/ نورآگزیال 
اپیدورال 
اسپاینال 
سیستمیک 
 انتونکس 
داروهای وریدی 
سزارین 
زایمان طبیعی بعد از سزارین ) VBAC ) 
 مراقبتهای ویژه زایمان 
القای زایمان 
اداره زایمان در بیماران قلبی 
چند قلویی 
خونریزی بلافاصله پس از زایمان 
دیستوشی شانه 
زایمان زودرس 
عدم خروج کامل جفت 
نمایش غیر سفالیک 
وارونگی رحم 
بخش پس از زایمان 
جدول مراقبتهای پس از زایمان 
راهنمای مراقبتهای پس از زایمان 
مراقبتهای ویژه پس از زایمان
تب 
 اداره بیماران قلبی 
منابع 
خرید و دانلود محصول

1397/01/23
مامایی , زایمان , وزارت بهداشت , سلامت خانواده , سلامت مادران , بارداری , آنمی , اختلال فشارخون , پره اکلامپسی , HELP , ایدز/ HIV مثبت , بیماری قلبی , کاردیومیوپاتی , کیسه آب , پرولاپس بند ناف , پلی هیدرآمنیوس , تروما , NST , Post term , شوك هموراژیک , ترانسفوزیون , متوترکسا