آموزش ادب و متانت به کودکان | market fail

Share

» :: آموزش ادب و متانت به کودکان
با آموزش قوانین و آداب ساده متانت را به کودکان خود هدیه بدهید
رفتار نا مناسبو مخالف با مبادی آداب کودک شما همیشه از روی عمد نیست گاهی او اصلا اطلاع ندارد که این رفتارها بی ادبانه و زشت است. از طرفی وضعیت شغلی والدین وقتی را برای آنان برای تمرکز و توجه به آداب معاشرت و نزاکت به کودک باقی نمی گذارد با این حال اگر بتوانید این 25 رفتاری در این متن آموزشی آمده در کودک خود تقویت کنید تا حد زیادی به او و در ادب نزاکت کمک کرده اید
خرید و دانلود محصول

1397/01/23
کودک , اداب , معاشرت , والدین