پاورپوینت سرطان پستان | market fail

Share

» :: پاورپوینت سرطان پستان
شایع ترین سرطان در بین زنان ایرانی
اولین علت مرگ ناشی از سرطان در زنان میانسال
30% کل سرطانهای خانم ها
از هر 15 زن یک نفر مبتلا
8500 مورد جدید سالیانه در کشور
پیشگیری:
بهبود شیوه زندگی
تشخیص به موقع و اولیه سرطان
غربالگری سرطان پستان
جمعیت پر خطر 
علائم هوشتار دهنده
مرحله بندی سرطان
اندیکاسیون های ارجاع به جراح برای بیوپسی
روش های بیوپسی 

خرید و دانلود محصول

1397/01/24
سرطان , سرطان پستان , غربالگری , زنان