مدیریت تکنولوژی و نوآوری پاورپوینت کتاب دکتر طارق خلیل | market fail

Share

» :: مدیریت تکنولوژی و نوآوری پاورپوینت کتاب دکتر طارق خلیل
هدف از مدیریت تکنولوژی
حضور اقتصادی و آینده فعالیت های شرکت ها و همچنین آینده کشور ها همگی بستگی به موفقیت سازمانها در توانایی رهبرانشان در مدیریت مناسب و صحیح منابع در یک بازار پویای جهانی دارد.
که همگی به تکنولوژی و مدیریت تکنولوژی بستگی دارد.
تعیین نقش حیاتی و اساسی تکنولوژی در خلق ثروت و دستیابی به قدرت رقابتی

بررسی عوامل اصلی موفقیت در رقابتی شدن شرکتها در بازاری که به سرعت جهانی می شود.

توجه به سرعت و دامنه تغییرات توسعه تکنولوژی در نظام شرکتهاعرفی تجاری و صنعتی
اهمیت یکپارچه سازی برنامه ریزی تکنولوژیک و برنامه ریزی تجاری
می فرآیند خلاقیت و نو آوری تکنولوژیک   
معرفی مفاهیم چرخه حیات محصول و تکنولوژی و نمایش وابستگی آنها

بررسی چالش های موجود در مدیریت چرخه حیات محصول
بررسی اهمیت مدیریت تحقیقات و توسعه، انتقال تکنولوژی، ساختار های سازمانی و مدیریت پروژه جهت دستیابی و حفظ یک مزیت رقابتی

بررسی مسائل انسانی، اجتماعی و محیطی بوجود آمده در اثر تغییر تکنولوژیک
ارتباط کلیه مفاهیم توسعه صنعتی و تجاری برای دستیابی به رشد اقتصادی و خلق ثروت


عوامل بهبود دهنده در قدرت رقابتی تکنولوژیکی
افق های برنامه ریزی بلند مدت
تحقیقات
خلاقیت
کیفیت محصولات
بهره وری
تجارت آزاد
عوامل اجتماعی

در دنیای پر تغییر و تحول امروز و تکنولوژی هایی که مستمرا” در حال پیشرفت هستند و بازار های جهانی که به سرعت در حال تغییر ند،

 موفقیت و یا ناکامی سازمان ها بستگی به توانایی آنها در سوار شدن بر امواج تغییرات دارد.

خرید و دانلود محصول

1397/01/24
مدیریت تکنولوژی , توسعه اجتماعی , کسب و کار , سخت افزار , دانش فنی , جایگاه رقابتی , کد گذاری , خلق ثروت , مدیر موفق